Back

Balconada

Home
Balconada

Balconada

Renaixement, segle XVI

Aquesta balconada es construí sobre l'estructura del segle XIII de l'edifici per comunicar dos extrems de la planta noble. Es tracta d'un element d'una gran bellesa arquitectònica que ha restat gairebé inalterat al llarg dels segles, amb arcs apuntats que reposen sobre esveltes columnes de pedra. La balconada està construïda sobre tres grans suports graonats, i a la barana hi trobem l'escut de Jaume Aguilar i Camporell (que sabem que morí el 1599) i la seva esposa Mariana Cassador, que mostra l'àliga amb barres i flors.