Back

Escala i motllura de la base

Home
Escala i motllura de la base

Escala i motllura de la base

Barroc, segle XVIII

Amb la porta d'accés a la planta principal, l'escala és un dels elements més representatius d'aquest pati, que destaca per les seves dimensions monumentals. Malgrat l'origen medieval, tot sembla indicar que es va modificar cap al segle XVIII, tal com evidencien la barana de ferro i la motllura de pedra localitzada a l'inici de l'escala.