Back

Petxina de suport de baixants

Home
Petxina de suport de baixants

Petxina de suport de baixants

Barroc, segle XVIII

La importància d'aquesta peça rau en dos aspectes: d'una banda, el nivell de detall dels acabats i, de l'altra, la valuosa informació que ens dóna sobre l'arquitectura residencial del barroc. L'existència de baixants ens parla de tot un sistema de canalitzacions d'aigües, tant d'abast com de desguàs, molt desenvolupat en aquest període.